(Scroll down for the Welsh version)

Rail passengers are advised not to travel unless their journey is essential on a number of routes this Saturday (30 July) due to the impact of industrial action.

Due to the wider disruption caused, we’re also advising customers to check before you travel using TrC|TfW app or the website.

Transport for Wales (TfW) is not involved in Saturday’s industrial action by members of the train driver’s union ASLEF, but some of its services are likely to be extremely busy as a result of the severely-reduced timetable put in place by other operators.

**

Cynghorir teithwyr rheilffordd i beidio â theithio oni bai bod eu taith yn hanfodol ar nifer o lwybrau ddydd Sadwrn (30 Gorffennaf) oherwydd gweithredu diwydiannol.

Gan fod y sefyllfa’n achosi tarfu ehangach, rydym hefyd yn cynghori cwsmeriaid i wirio cyn teithio gan ddefnyddio ap TrC|TfW neu wefan www.trc.cymru.

Nid yw Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn rhan o weithredu diwydiannol dydd Sadwrn gan aelodau o undeb y gyrwyr trenau ASLEF, ond mae rhai o’i wasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen gyfyngedig iawn a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.

On Air Now